Our Successful Candidates

Aashima goyal

rank 65

2019

Anil kumar rathod

Rank 81

2019

M.sai Teja

Rank 344

2019

Vivek chandra

Rank 425

2019

Praveen puskar

Rank 454

2019

MayAnk gurjar

Rank 455

2019

Divyansh

Rank 484

2019

Abhishek Gupta

Rank - 236

2012

Pulkit Garg

Rank - 27

2015

Pursottam Kumar

Rank - 228

2015

Sarneet Kaur Broca

Rank - 39

2015

Charchit Gaur

Rank - 96

2015

Rahul Gupta

Rank - 306

2015

Nishant Kumar Yadav

Rank - 102

2012

Sanjib Suman

Rank - 538

2013

Shubhangi Gupta

Rank - 537

2012

Abhinav Pallav

Rank - 40

2013

Abhishek Gupta

Rank - 6

2010

Punit Goyal

Rank - 9

2014

Ausotosh Jaiswal

Rank - 42

2015

Praduyman Gaurav

Rank - 75

2015

Mayank Agarwal

Rank - 59

2015

Prakhar Misra

Rank - 27

2015

Maun Prakash

Rank - 44

2015

RECENT TWEETS

  • 28 A Jia Sarai, Near IIT, Haus Khas, New Delhi 110016
  • + 9810236711, 011-69000403
  • academic@chemistrydias.com